twitter
rss


Kekuatan.
Kekuatan saya dalam pengajaran makro ialah,  murid amat meminati pengajaran saya. Ini kerana saya memulakan pengajaran makro dengan nyanyian “Kalau rasa gembiara tepuk tangan”.  Murid banggun dan menyanyikan lagu tersebut dengan melakukan gerak badan. Ini membolehkan murid kelas saya  ke hilangan rasa penat dan aktif untuk pengajaran hari ini.
Dalam set induksi, saya menggunakan ict dengan memperdengarkan suara harimau dan rusa kepada murid. Semasa saya menggunakan teknik sebegini murid tidak rasa bosan kerana mereka teliti mendenganr bunyi tersebut dan tidak sabar untuk menyatakan jawapan mereka. Ini membolehkan semua murid di kelas saya peka dan focus kepada pengajaran saya. Dalam set induksi juga, saya bertanya beberapa soalan berdasarkan harimau dan rusa kepada murid. Ini membolehkan murid berfikir dan dapat berkongsi idea dengan rakan-rakan mereka. Guru juga menampal gambar harimau dan rusa dipapan tulis. Gambar yang saya tampal sangat cantik dan jelas. Ini membolehkan murid menjawab saolan-soalan yang saya dengan betul dan jelas.
Dalam langkah pertama pula, saya menyediakan sebuah teks yang bertajuk “Harimau dan rusa”. Saya telah mengambil teks ini daripada buku teks dan menaip dalam komputer supaya murid dapat membaca dengan betul dan jelas. Ini kerana teks dalam buku teks murid tidak begitu jelas dan ini membolehkan murid hilang focus. Teks yang saya buat amat jelas dan membolehkan murid membaca dengan intonasi yang betul. Saya juga membuat beberapa garisan pada beberapa perkataan supaya murid senag semasa mencari maksud menggunakan kamus.
Dalam langkah dua, saya membekalkan kamus kepada murid untyuk mencari makna perkataan bergaris. Langkah ini mengajar murid-murid cara menggunakan kamus dengan betul. Kamus yang saya bekalkan ini amat mudah untuk murid mencari makna. Ini juga membolehkan murid bekerjasama dalam kumpulan dengan mencari makna perkataan. Langkah ini juga mengeratkan silaurahim antara kawan-kawan meraka.
Langkah tiga pula, guru menggunakan teknik kumpulan dimana gur memberi 1 kad manila dan pen marker. Murid pula perlu menyenaraikan nama haiwan peliharaan dan binatang liar dalam kumpulan. Teknik ini membolehkan murid-murid bekerjasama, berkongsi idea, memberi pendapat dan meningkatkan ilmu pengetahuan meraka. Teknik ini juga melahirkan nilai bertanggujawab kepada ketua kumpulan dan ahli kumpulannya. Ketua kumpulan pula perlu menyampaikan hasil kerja kumpulan dihadapan kelas. Teknik ini dapat melahirkan sifat keberanian dalam hati murid-murid dan menghilangkan rasa malu. Setelah murid kumpulan 1 menyampaikan hasil kerja kumpulan mereka, guru akan terus membetulkan kesilapan mereka. Ini kerana murid dapat membetulakan kesilapan mereka dengan segera tanpa membuang masa. 
Dalam penutup guru menggunakan teknik lakonan dimana murid perlu baca ayat tunggal dan melakonkan dihadapan kelas. Teknik ini amat disukai oleh murid dan mereka merebut-rebut untuk membuat lakonan mereka. Teknik juga dapat memberanikan diri murid dan menghilangkan rasa malu.

Kelemahan
Terdapat beberapa kelemahan dalam pengajaran saya ialah, saya tidak dapat menayangkan video harimau dan  rusa kepada murid. Ini menyebabkan murid tidak dapat menjawab nama rusa semasa saya memperdengarkan bunyi rusa. Seterusnya saya menyediakan teks yang panjang untuk pembacaan murid. Ini menyebabkan saya mengambil masa yang lama untuk menghabiskan langkah pertama iaitu pembacaan teks. Kelemahan saya juga adalah saya tidak menerangkan cerita itu kepada murid. Guru juga mempercepatkan teknik mencari makna perkataan. Ini menyebabkan semua murid tidak dapat mencari makna. Guru juga tidak menerangkan maksud perkataan yang murid cari dengan contoh-contoh lain. Guru juga tidak memberi arahan supaya murid bercakap dalam Bahasa Melayu semasa kerja kumpulan. Ini kerana ada segelintir murid menggunakan Bahasa Ttamil semasa melaksanakan kerja kumpulan. Guru juga tidak menerangkan maksud apa itu haiwan peliharaan dan binatang liar kepada murid sebelum mereka melaksanakan kerja kumpulan. Guru juga tidak memberi ganjaran seperti gula-gula kepada murid yang malakukan tugas mereka dengan amat baik.

Cara mengatasi
Pada masa akan dating saya akan saya akan menggunakan video sebagai alat set induksi saya kerana dengan adanya video guru dapat meransang murid untuk member perhatian yang lebih dalam pengajaran. Saya juga akan mengkaji teks dahulu sebelum memberi kepada murid supaya semua murid dapat membaca dan memahaminya. Saya juga akan menerangkan teks kepada murid hingga mereka faham dan dapat menjawab soalan yang yang Tanya kepada mereka. Saya juga akan memberi masa ynag secukupnya untuk murid mencari makna dengan menggunakan kamus. Ini membolehkan semua murid mencari dan member jawapan dengan betul. Saya juga akan menekankan kepada murid supaya bercakap dalam Bahasa Melayu. Saya juga akan memberi penjelaskan yang jelas kepada murid sebelum murid membuat sesuatu aktiviti. Akhir sekali guru akan memberi ganjaran kepada murid yang aktif  dan bijak.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran          : Bahasa Malaysia

Kelas                           : 3 Vetri
Bilangan Pelajar         : 20 orang
Tarikh                         : 18 Oktober 2011 ( Selasa )
Masa                           : 10:20 – 10.50 pagi ( 30 minit )
Tajuk                          : Unit 3   Kecemerlangan
Fokus Utama              :
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta        
       memahami perkara yang dibaca.
Aras 1 ( i ) Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul.
Fokus Sampingan       :

7.2 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Aras 1 ( i ) Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat .

Objektif                       : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat;
                                    1. bersoal jawab dengan memberi penerangan sebagai maklum balas.           
                                    2. membaca dan mengeja teks “ Anak rusa yang cerdik” dengan intonasi 
                                          yang betul dan lancar.
                                    3. menggunakan kamus untuk mencari makna perkataan denga betul
P.Ilmu                        : Pendidikan Moral
P.N.Murni                  : tolong-menolong, berbudi,  bekerjasama
Kemahiran Bernilai Tambah             ( KBT )
Kemahiran Berfikir    : Menghubungkaitkan,verbal linguistik, menilai,
Pengetahuan sedia ada : murid-murid pernah ke zoo,  melihat dan mendengar bunyi harimau
Abm                            : komputer riba, kertas lukisan, kamus, teks bacaan, topeng muka, kertas 
                                           mahjong
Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Nota


Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Set Induksi
( 3  minit )
Gambar :
rusa.jpg
rusa.jpg
harimau     rusa
·         Contoh soalan-               Hariamau suka makan               apa?
·         Harimau ada ekor?
·         Rusa berwarna apa?
·         Dimanakah tempat  
·         tinggal rusa?

1.       Guru memperdengarkan bunyi binatang. (Harimau/Rusa)
2.       Guru minta murid menyatakan bunyi yang diperdengarkan
3.       Guru bertanya beberapa soalan berdasarkan gambar yang ditampal dipapan tulis.
4.       Guru memperkenalkan objektif pembelajaran kepada murid.
1.       Murid mendengar dengan teliti.
2.       Murid meneka nama binatang dengan betul.
3.       Murid menjawab soalan guru dengan betul dan jelas.


Kemahiran berfikir : mengimbas- kembali

Nilai : berusaha

BBM:
-gambar.
-komputer riba
-pembesar suara
Langkah 1
( 10 minit )
Harimau dan rusa
Ada seekor anak rusa yang sangat kurus tetapi cerdik. Pada suatu hari, Si Anak Rusa mencari makanan di suatu kawasan lapang. Tiba-tiba, dia ternampak seekor harimau hendak menangkap seekor rusa yang sedang bunting. Si anak Rusa mencari akal.
Sebaik sahaja harimau itu hendak menerkam ibu rusa, Si Anak Rusa terlebih dahulu menjerit. “Tunggu dulu, Sang Harimau”. Sang Harimau terperanjat lalu menoleh kearah anak rusa ……………..

1.       Guru memberi  teks Harimau dan Rusa kepada murid.
2.       Guru minta murid membaca teks dengan teliti.
3.       Guru memanggil beberapa orang murid untuk membacakan teks.
4.       Guru membacakan teks dengan intonasi yang betul dan diikuti oleh murid.

1.       Murid membaca teks dengan intonasi yang betul.
2.       Murid membaca teks dengan mengikuti pembacaan guru.
Kemahiran berfikir : menghubung-kaitan

Nilai :
keberanian
BBM:
Teks
Langkah 2
( 7 minit )
Arahan :
Mencari makna perkataan yang terdapat dalam teks dengan menggunakan kamus.
kurus - gempal
cerdik- cerdas, pandai
rahsia- sulit
bahaya- tidak selamat
penyakit- sakit/demam
helah- muslihat

1.       Guru menyuruh murid menyatakan perkataan yang digaris dalam teks.
2.       Guru menyuruh murid mencari makna perkataan dengan menggunakan kamus
3.       Guru memuji murid yang memberikan makna yang betul.
4.       Guru menerangkan perkataan  yang bergaris kepada murid.
1.       Murid mencari makna bagi 6 perkataan yang digaris dalam teks.
2.       Murid menyatakan makna bagi 6 perkataan yang dicari di hadapan kelas.

Kemahiran berfikir : menilai

Nilai :
bekerjasama
BBM:
 kamus
Langkah 3
( 7 minit )
Arahan
Kerja kumpulan
Menyenaraikan haiwan peliharaan dan binatang liar.


1.       Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan.
2.       Guru minta murid menyenaraikan haiwan peliharaan dan binatang liar dalam kumpulan.
3.       Guru memantau kerja kumpulan murid.
4.       Guru minta ketua kumpulan membacakan hasil kerja kumpulan masing-masing.
5.       Guru akan membetulkan kesilapan murid di hadapan kelas.

1.       Murid mendengar arahan guru dengan teliti.
2.       Murid dalam kumpulan menyenaraikan haiwan peliharaan dan binatang liar dengan betul.
3.       Ketua kumpulaan akan membacakan hasil kerja kumpulan masing- masing.
4.       Murid akan membacakan hasil kerja kumpulan.
Kemahiran berfikir : menilai
BBM:
Kad manila
pen marker


Penutup
(3 minit)

Arahan
baca dan lakonkan seperti harimau dan rusa.
-Sang Harimau
  Ha!ha!ha! aku hendak       
  makan kamu!

-Si Anak Rusa
 Tolong!tolong! Jangan   
 makan saya!

-Sang Harimau
  Kamu tidak dapat   
  melepaskan diri daripada  
  saya!

  1. Guru menampal kad perkataan di papan tulis.
  2. Guru minta beberapa orang murid membacakan ayat tunggal tersebut.
  3. Guru memangil beberapa orang murid untuk melakonkan ayat tunggal tersebut

  1. Murid akan membacakan ayat tunggal dengan intonasi yang betul.
  2. Murid akan melakonkan sambil membacakan ayat tunggal dengan kreatif.
Kemahiran berfikir : menilai
BBM:
Kad manila
pen marker
Lampiran
Nama…………….                                 Tarikh…………

A. Harimau dan rusa
Ada seekor anak rusa yang sangat kurus tetapi cerdik. Pada suatu hari, Si Anak Rusa mencari makanan di suatu kawasan lapang. Tiba-tiba, dia ternampak seekor harimau hendak menangkap seekor rusa yang sedang bunting. Si anak Rusa mencari akal.
Sebaik sahaja harimau itu hendak menerkam ibu rusa, Si Anak Rusa terlebih dahulu menjerit. “Tunggu dulu, Sang Harimau”. Sang Harimau terperanjat lalu menoleh kearah anak rusa itu.
“Oh, kamu datang untuk menyerah diri, ya!” kata harimau.
“Tidak. Aku datang nak beritahu satu rahsia kepada kamu,” jawab Si Anak Rusa.
“Hah, rahsia apa? Cepatlah beritahu,” gesa Sang Harimau.
“Sebenarnya rusa itu sedang bunting dan menghidap sejenis penyakit yang berbahaya. Kamu lihatlah badan ibu rusa itu. Jika engkau makan juga rusa itu, badan engkau pun akan menjadi seperti badannya,” kata Si Anak Rusa.
“Mengapakah engkau berkata begitu?” Tanya Sang Harimau. “Liahtlah perut  rusa itu,” jawab Si Anak Rusa. Apabila mendengar kata-kata Si Anak Rusa itu, Harimau menganggap ibu rusa menghidap sejenis penyakit. Sang Harimau percaya akan kata-kata  Si Anak Rusa.
Akhirnya, harimau tidak jadi makan ibu rusa itu. Ibu rusa amat terhutang budi kepada si anak rusa kerana telah menyelamatkannya. Begitulah cerita tentang helah yang bijak dapat menyelamatkan satu nyawa. Oleh itu, kita mestilah selalu panjang akal.

Nama…………….                                 Tarikh…………

B. Mencari makna perkataan
1. kurus
2. cerdik
3. rahsia
4. bahaya
5. penyakit
6. helahNama…………….                                 Tarikh…………

C. Menyenaraikan haiwan peliharaan dan binatang liar.
Haiwan peliharaan                       Binatang liar
1………………….               1………………....
2………………….                2…………………
3………………….               3…………………
4………………….               4…………………
5………………….               5…………………


Nama…………….                                 Tarikh…………

D. Baca dan lakonkan
Sang Harimau
  Ha!ha!ha! aku hendak      
  makan kamu!

Si Anak Rusa
 Tolong!tolong! Jangan  
 makan saya!

Sang Harimau
  Kamu tidak dapat  
  melepaskan diri daripada 
  saya!